Classification and classification version details
1.2.246.537.6.616
THL - Muun kuin edullisimman biologisen lääkkeen määräämisen syy
Selected version
THL - Muun kuin edullisimman biologisen lääkkeen määräämisen syy (Default version)
1.2.246.537.6.616
THL - Muun kuin edullisimman biologisen lääkkeen määräämisen syy
Codes
No
THL
No
Yes
No
F

Käyttötarkoitus: THL - Muun kuin edullisimman biologisen lääkkeen määräämisen syy -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kirjattaessa lääkemääräykseen perustelua muun kuin edullisimman biologisen valmisteen määräämiselle.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.