Classification and classification version details
1.2.246.537.6.613
THL - Lääkkeen käytön säännöllisyys
Selected version
THL - Lääkkeen käytön säännöllisyys (Default version)
1.2.246.537.6.613
THL - Lääkkeen käytön säännöllisyys
Codes
No
THL
No
Yes
No
F

Käyttötarkoitus: THL - Lääkkeen käytön säännöllisyys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan, onko käytössä oleva lääke tai muu valmiste säännöllisesti vai tarvittaessa käytettävä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.