Classification and classification version details
1.2.246.537.6.160200
THL - ASA-luokitus
Selected version
THL - ASA-luokitus 202301 (Default version)
1.2.246.537.6.160200
THL - ASA-luokitus
Codes
No
THL
No
No
No
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.160200
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - ASA-luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan leikkaukseen tulevan potilaan sairastavuutta ja anestesian aiheuttamia riskejä. Luokituksen avulla arvioidaan potilaan anestesiaa edeltäviä lääketieteellisiä sairauksia ja viestitään niistä. Luokituksen omistaa American Society of Anesthesiologists (ASA) ja sen englanninkielinen nimi on ASA Physical Status Classification System. Luokitus on julkaistu myös THL:n Aineistokatalogissa.


 Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.