Classification and classification version details
1.2.246.537.6.43
Duodecim - FinMeSH
Selected version
Duodecim - FinMeSH 2014 (Default version)
Duodecim - FinMeSH 2010
Duodecim - FinMeSH 2012
Duodecim - FinMeSH 2013
1.2.246.537.6.43
Duodecim - FinMeSH
Codes
No
Others
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.43
F

FinMeSH on lääketieteellisten dokumenttien kuvailuun tarkoitettu sanasto. FinMeSH:ssä on yli 26 000 päätermiä, joista osalla on lisäksi synonyymejä. FinMeSH on USA:n National Library of Medicinen (NLM) julkaiseman MeSH-sanaston (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh) suomenkielinen käännös. Käännöksestä vastaa Kustannus Oy Duodecim. FinMeSH päivitetään (kuten MeSH) kerran vuodessa, jolloin termejä lisätään ja poistetaan ja hierarkiaan tehdään muutoksia.

Alkuperäinen MeSH on hierarkkinen sanasto, jossa on 16 juuritasoa ja periaatteessa rajaton määrä alatasoja. FinMeSH:ssä on sama hierarkkinen rakenne, mutta sitä ei ole mahdollista esittää koodistopalvelimen versiossa. Kaikki FinMeSH:n päätermit synonyymeineen ovat kuitenkin mukana. Koodistopalvelimella olevassa luokituksessa synonyymeillä ei ole omia koodeja, vaan ne on siirretty päätermiensä attribuuteiksi.

FinMeSH:n käyttö on ilmainen, mutta edellyttää FinMeSH käyttöehtojen noudattamista (http://www.mrex.fi/finmesh.htm )

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.