Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för fotterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.261
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Jalkaterapianimikkeistö on tarkoitettu jalkaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää jalkaterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös jalkaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä jalkaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n (SJJL) kanssa

 

 

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.261.2004
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2004 - 31.12.2099
15.07.2015 12:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj