Classification and classification version details
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Kommunförbundet - Nomenklatur för fotterapi

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.261
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Jalkaterapianimikkeistö on tarkoitettu jalkaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää jalkaterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös jalkaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä jalkaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n (SJJL) kanssa

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.