Classification and classification version details
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för fotterapi

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.261
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Jalkaterapianimikkeistö on tarkoitettu jalkaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää jalkaterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös jalkaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä jalkaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n (SJJL) kanssa

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.