Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.261
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för fotterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.261
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Jalkaterapianimikkeistö on tarkoitettu jalkaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää jalkaterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös jalkaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä jalkaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n (SJJL) kanssa

 

 

Version details
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.261.2004
Kuntaliitto - Jalkaterapianimikkeistö 2004
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2004 - 31.12.2099
15.07.2015 12:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj