Classification and classification version details
1.2.246.537.6.160112
THL - Toimintakykymittarit
Selected version
THL - Toimintakykymittarit (Default version)
1.2.246.537.6.160112
THL - Toimintakykymittarit
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
THL - Mätare av funktionsförmågan
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Toimintakykymittarit -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan henkilön toimintakykyä mittaavia arviointimenetelmiä. Luokitusta hyödynnetään asiakirjassa Merkintä toimintakyvystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö kirjaa luokituksen avulla mistä mittarista, testistä tai kyselystä on kyse. Lisäksi luokitusta hyödynnetään tiedon toissijaisessa käytössä mm. laaturekisteritoiminnassa. THL - Toimintakykymittarit -luokitus perustuu TOIMIA-tietokannassa kuvattuihin arviointimenetelmiin ja muihin sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettäviin arviointimenetelmiin. Arviointimenetelmiä ehdotetaan ja lisätään luokitukseen vuosittaisessa päivityksessä.

Vastuutaho: THL, Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkoston (TOIMIA) toimitus

Användningsändamål: THL - Mätare av funktionsförmågan används i social- och hälsovårdens informationssystem för att beskriva bedömningsmetoder för mätning av en persons funktionsförmåga. Klassifikationen används i handlingen Anteckning om funktionsförmågan. Den yrkesutbildade personen inom social- och hälsovården antecknar med hjälp av klassifikationen vilken mätare, test eller formulär det är frågan om. Dessutom utnyttjas klassifikationen vid sekundär användning bl.a. inom kvalitetsregisterverksamheten. THL - Mätare av funktionsförmågan baserar sig på bedömningsmetoder som beskrivs i databasen TOIMIA och andra bedömningsmetoder som används inom social- och hälsovården. Bedömningsmetoderna föreslås och införs i klassifikationen vid den årliga uppdateringen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.