Classification and classification version details
1.2.246.537.6.97
SFS - Maakoodisto
Selected version
SFS - Maakoodisto 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.97
SFS - Maakoodisto
Codes
No
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.97
F

Käyttötarkoitus: SFS – Maakoodisto on suomennos kansainvälisestä standardista ISO 3166, joka sisältää maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvat  valtioiden ja niihin verrattavien alueiden nimien tunnukset. Koodistoa käytetään terveydenhuollon potilasasiakirjoissa ilmaisemaan esim. potilaan kotimaa, matkustamisen kohdemaa tai tartuntautilomakkeella tartunnan saantimaa ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa ilmaisemaan esim. asumismaa, aiempi asumismaa, osoitteen maa tai maan kansalaisuus. SFS - Maakoodistossa käytetään koodiarvona kaksimerkkistä maakoodia sekä lisätietoina kolmimerkkistä ja numeerista maakoodia.

Vastuutaho: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.