Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.202
THL - SOTE-organisaatiorekisteri
Organizations
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus:
THL - SOTE-organisaatiorekisteriin kootaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon Y-tunnuksen omaavista organisaatioista, niiden toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä. Rekisterin avulla tunnistetaan valtakunnalliseen Kanta-järjestelmään liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Rekisteriä käytetään Kanta-palveluissa potilasasiakirjojen tallentamiseen Potilastiedon arkistoon, reseptiasiakirjojen tallentamiseen Reseptikeskukseen, sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamiseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sekä näiden asiakirjojen luovuttamiseen. SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja THL.

Vastuutaho: THL

Version details
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008 (Default version)
Advanced search
Organizations

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.202.2008
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.1900 - 31.12.2100
23.01.2022 01:30 / Version Loader
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj