Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3500
THL - Yhteistyöalueet
Selected version
THL - Yhteistyöalueet (Default version)
1.2.246.537.6.3500
THL - Yhteistyöalueet
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Samarbetetsområdena
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: THL - Yhteistyöalueet -luokituksella kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten muodostettuja yhteistyöalueita. Jokainen hyvinvointialue kuuluu vuoden 2022 alussa asetuksella määriteltävään yhteistyöalueeseen. Jokaisella yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue (poikkeuksena Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet). Luokitus perustuu Valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista (91/2022).
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.