Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.40174
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri
Organisaatio
Kyllä
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.40174
Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Rekisterinpitäjärekisterissä yksilöidään ja kuvataan terveydenhuollon potilasasiakirjojen rekisterinpitäjät ja arkistonmuodostajat ja yhdistetään ne niihin terveydenhuollon organisaatioihin, joissa asiakirjoja ja asiakirjojen merkintöjä tuotetaan. Kukin rekisterinpitäjä tai arkistonmuodostaja yhdistetään myös siihen sairaaanhoitopiirin, jonka alueella se toimii ja muodostaa aluerekisterin.

Vastuutaho: Rekisterinpitäjärekisteristä ja sen ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä.

Luokituksen versiot
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri 2011 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Organisaatiot

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.40174.2008
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri 2011
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1900 - 31.12.2099
31.12.2018 13:26 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj