Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.40174
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri
Organizations
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.40174
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Rekisterinpitäjärekisterissä yksilöidään ja kuvataan terveydenhuollon potilasasiakirjojen rekisterinpitäjät ja arkistonmuodostajat ja yhdistetään ne niihin terveydenhuollon organisaatioihin, joissa asiakirjoja ja asiakirjojen merkintöjä tuotetaan. Kukin rekisterinpitäjä tai arkistonmuodostaja yhdistetään myös siihen sairaaanhoitopiirin, jonka alueella se toimii ja muodostaa aluerekisterin.

Vastuutaho: Rekisterinpitäjärekisteristä ja sen ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä.

Version details
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri 2011 (Default version)
Advanced search
Organizations

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.40174.2008
eArkisto - Rekisterinpitäjärekisteri 2011
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.1900 - 31.12.2099
09.12.2020 12:49 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj