Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1301
THL - Turvakotipalvelun tuottajat
Selected version
THL - Turvakotipalvelun tuottajat (Default version)
1.2.246.537.6.1301
THL - Turvakotipalvelun tuottajat
Codes
No
THL
No
Yes
No
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus: THL - Turvakotipalvelun tuottajat -koodistoa käytetään todentamaan THL:n hyväksymä turvakotipalvelun tuottaja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa, kun palveluntuottaja käsittelee THL:n ylläpitämään asiakasrekisteriin kuuluvia asiakastietoja. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto varmistaa koodiston avulla palveluntuottajan laajan rekisterinkäyttöoikeuden turvakotipalvelun asiakastietoihin.


Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.