Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1302
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen
Selected version
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen (Default version)
1.2.246.537.6.1302
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Bevisning av föräldraskap
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen -luokitusta käytetään kuvaamaan lastenvalvojan tekemään vanhemmuuden selvittämiseen perustuvaa näkemystä henkilön vanhemmuudesta.
Isyyden selvittämiseen saattaa kuulua oikeusgeneettinen isyystutkimus. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Pöytäkirja vanhemmuuden selvittämisestä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Bevisning av föräldraskap används för att beskriva synen på en persons föräldrarskap utifrån en föräldraskapsutredning som barnatillsyningsmannen gjort. En rättsgenetisk faderskapsutredning kan ingå i föräldraskapsutredningen. Klassifikationen används i socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Protokoll över föräldraskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.