Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1302
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen
Selected version
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen (Default version)
1.2.246.537.6.1302
Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen
Codes
No
No
Yes
Socialvård - Bevisning av föräldraskap
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Vanhemmuuden toteennäyttäminen -luokitusta käytetään kuvaamaan lastenvalvojan tekemään vanhemmuuden selvittämiseen perustuvaa näkemystä henkilön vanhemmuudesta.
Isyyden selvittämiseen saattaa kuulua oikeusgeneettinen isyystutkimus. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Pöytäkirja vanhemmuuden selvittämisestä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Bevisning av föräldraskap används för att beskriva synen på en persons föräldrarskap utifrån en föräldraskapsutredning som barnatillsyningsmannen gjort. En rättsgenetisk faderskapsutredning kan ingå i föräldraskapsutredningen. Klassifikationen används i socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Protokoll över föräldraskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.