Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1300
THL - Ajankohdan tarkkuus
Selected version
THL - Ajankohdan tarkkuus (Default version)
1.2.246.537.6.1300
THL - Ajankohdan tarkkuus
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Noggrannhet för tidpunkten
F

Käyttötarkoitus: THL - Ajankohdan tarkkuus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa tarkentamaan, millä tarkkuustasolla ajankohta on ilmaistu. Luokitusta käytetään päivämäärätyyppisten tietokenttien tarkentimena silloin, kun tieto voidaan kirjata tarkkaa päivämäärää karkeammalla tasolla.


Användningsändamål: Klassificeringen THL - Noggrannhet för tidpunkten används i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården för att precisera på vilken noggrannhetsnivå tidpunkten anges. Klassificeringen används som precisering i datafält av datumtyp, då uppgiften kan antecknas på en grövre nivå än datumnivå.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.