Classification and classification version details
1.2.246.537.6.740
STH - Hammasimplantin valmistaja
Selected version
STH - Hammasimplantin valmistaja (Default version)
1.2.246.537.6.740
STH - Hammasimplantin valmistaja
Codes
No
No
Yes
No
STH - Tillverkare av implantat
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: STH - Hammasimplantin valmistaja -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto käytettävän hammasimplantin valmistajasta.


Användningsändamål: Klassificeringen STH - Tillverkare av implantat används, då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om tillverkaren av tandimplantatet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.