Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3083
ENSIH - Ensihoitopalvelussa käytettävät lääkkeet
Selected version
ENSIH - Ensihoitopalvelussa käytettävät lääkkeet (Default version)
1.2.246.537.6.3083
ENSIH - Ensihoitopalvelussa käytettävät lääkkeet
Codes
No
No
Yes
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoitopalvelussa käytettävät lääkkeet -luokitusta käytetään tuottamaan tietoa rakenteisen ensihoitokertomuksen lääkkeiden kirjaamista koskeviin kenttiin. Luokitus kuvaa ensihoitopalvelun käytössä olevat lääkkeet ja niiden käyttöaiheet, vasta-aiheet ja oletusannostukset. Luokitus noudattaa Duodecimin julkaiseman Akuuttihoidon lääkkeet -oppaan sisältöä.


Vastuutaho: STM Ensihoitojaos


Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH - Läkemedel som används inom prehospital akutsjukvård används för att producera uppgifter i fälten för strukturerad dokumentation av läkemedel i journalen över den prehospitala akutsjukvården. Klassificeringen beskriver de läkemedel som används inom den prehospitala akutsjukvården och deras indikationer, kontraindikationer och standarddoseringar. Klassificeringen följer innehållet i handboken Akuuttihoidon lääkkeet (på finska) publicerad av Duodecim.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.