Classification and classification version details
1.2.246.537.6.148
Valvira - Koulutusluokitus
Selected version
Valvira-Koulutusluokitus 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.148
Valvira - Koulutusluokitus
Codes
No
Others
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.148
T
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/rooli-_ja_attribuuttitietopalvelu

Käyttötarkoitus: Valvira-Koulutusluokituksella kuvataan sosiaali-
ja terveydenhuollon ammatihenkilöiden ammattiasemaan liittyvät koulutus ja
tutkintotiedot terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä
(Terhikki). Koulutusluokitus on attribuuttipalvelimelta saatava tieto.
Valvira-Koulutusluokitus perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen
KOL97, jota on täydennetty VALVIRAn omilla lisäkoodeilla.


Vastuutaho: Valvira, Luvat-prosessi

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.