Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.232
Hilmo - Kävijäryhmä
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Besökargrupp
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.232
Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Kävijäryhmä -luokitusta käytetään Avohoidon tilastointiin, jossa voidaan tarkastella palvelutapahtumien lukumääriä erilaisten palvelutilanteiden mukaan.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Kävijäryhmä 2011 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.232.2011
Hilmo - Kävijäryhmä 2011
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2011 - 31.12.2099
23.07.2015 13:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj