Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.232
Hilmo - Kävijäryhmä
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Besökargrupp
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.232
Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Kävijäryhmä -luokitusta käytetään Avohoidon tilastointiin, jossa voidaan tarkastella palvelutapahtumien lukumääriä erilaisten palvelutilanteiden mukaan.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Version details
Hilmo - Kävijäryhmä 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.232.2011
Hilmo - Kävijäryhmä 2011
Status ImageActive
Active
01.01.2011 - 31.12.2099
23.07.2015 13:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj