Classification and classification version details
1.2.246.537.6.9
THL - Hyvinvointialueet ja muut järjestämisvastuulliset alueet
Selected version
THL - Hyvinvointialueet ja muut järjestämisvastuulliset alueet (Default version)
1.2.246.537.6.9
THL - Hyvinvointialueet ja muut järjestämisvastuulliset alueet
Codes
No
THL
No
No
No
2 Kanta TH, 3 Kanta SH, 1 Tilasto 
1.2.246.537.6.9
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Hyvinvointialueet ja muut järjestämisvastuulliset alueet -koodisto yksilöi sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa olevat alueet. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.


Vastuutaho: THL


Användningsändamål: THL - Välfärdsområden och övriga områden med organiseringsansvar specificerar välfärdsområdena för social- och hälsovården och andra områden med organiseringsansvar för social- och hälsovårdstjänster. Ett välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund, separat från kommuner och staten, som har självstyre inom sitt område. Ett välfärdsområde bildar tillsammans med sina dottersamfund en välfärdsområdeskoncern.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.