Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.230
Hilmo - Hoidon haittavaikutus
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.230
Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Hoidon haittavaikutus -luokitusta käytetään hoidon haittavaikutusten esiintymisen tilastointiin. Hoidon haittavaikutus tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää seuraamusta, joka aiheuttaa normaaliin hoitoon verrattuna potilaalle objektiivista haittaa, hoidon keston pidentymistä tai lisääntyneitä hoitokustannuksia. Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon, samaan vaivaan tai sairauteen liittyvä toimenpide. Hoidon haittavaikutuksen tilastointi mahdollistaa osaltaan potilashoidon laadun ja turvallisuuden seurannan.

Vastuutaho: THL / HILMO-asiantuntijaryhmä

Version details
Hilmo - Hoidon haittavaikutus 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.230.2012
Hilmo - Hoidon haittavaikutus 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
19.06.2016 10:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj