Classification and classification version details
1.2.246.537.6.235
THL - Aineistolaji
Selected version
THL - Aineistolaji (Default version)
1.2.246.537.6.235
THL - Aineistolaji
Codes
No
THL
No
Yes
No
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Aineistolaji -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa hoitoilmoitusjärjestelmässä (Hilmo) kuvaamaan sitä, minkä sosiaali- tai terveydenhuollon sektorin toimintaan lähetetty aineisto liittyy. 

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.