Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.229
Hilmo - Käynnin vastaanottaja
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.229
Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokituksella Hilmo - Käynnin vastaanottaja kuvataan
terveydenhuollon hoitoilmoituksissa, onko käynnin vastaanottaja lääkäri vai
muu terveydenhuollon ammattihenkilö.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Käynnin vastaanottaja 2010 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.229.2010
Hilmo - Käynnin vastaanottaja 2010
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
08.03.2016 12:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj