Classification and classification version details
1.2.246.537.6.229
Hilmo - Käynnin vastaanottaja
Selected version
Hilmo - Käynnin vastaanottaja 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.229
Hilmo - Käynnin vastaanottaja
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.229
T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Luokituksella Hilmo - Käynnin vastaanottaja kuvataan
terveydenhuollon hoitoilmoituksissa, onko käynnin vastaanottaja lääkäri vai
muu terveydenhuollon ammattihenkilö.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.