Classification and classification version details
1.2.246.537.6.129
PTHAVO - Terveysongelman mukainen SPAT-kohdennus
Selected version
PTHAVO - Terveysongelman mukainen SPAT-kohdennus 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.129
PTHAVO - Terveysongelman mukainen SPAT-kohdennus
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.129
F
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/perusterveydenhuollon_palvelut

Kuvaus: Luokituksella PTHAVO - Terveysongelman mukainen SPAT-kohdennus kuvataan, mitkä perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) toiminnot tulevat usein käytettäväksi, kun käynnin syynä on tietty ICD-10 tautiluokituksella kuvattu sairaus tai ongelma. Taulukko ilmaisee myös, mihin toimintoryhmiin (väliotsikoihin) SPAT-toiminnot kuuluvat.


Käyttötarkoitus: Luokituksen Terveysongelman mukainen SPAT-kohdennus tarkoituksena on helpottaa terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä perusterveydenhuollon toimintaprosessia tukeviksi. Tietojärjestelmän käyttötilanteessa, jossa käsiteltävä ongelma (ICD-10 luokalla kuvattuna) on jo tiedossa, on vastaavuustaulukon avulla mahdollista tarjota ammattihenkilön ensisijaiseen valikkoon todennäköisimmät SPAT-toiminnot, ryhmiteltynä toimintoryhmittäin (esimerkiksi välilehdille).


Kehittämisvastuu: Perusterveydenhuollon avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmä


Vastuuhenkilö: Rita Juvonen, THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.