Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste -luokitusta käytetään haettaessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta toisen rekisterinpitäjän rekisteristä sellaisia asiakirjoja, joiden luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta on oletusarvoisesti kiellettyä. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi vanhoina asiakirjoina ja Kanta-palvelujen käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa tallennetut asiakirjat sekä ne, joiden luovuttamisen asiakas on kieltänyt. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä säädetään sosiaalihuollon viranomaiselle laaja tiedonsaantioikeus sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. Kun viranhaltija käyttää laajaa tiedonsaantioikeutta tietojen hakemiseen toisen rekisterinpitäjän rekisteristä Kanta-palvelujen kautta, haku on erikseen perusteltava tämän luokituksen arvolla. 

Vastuutaho: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1299.202101
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Status ImageActive
Active
01.11.2021 - 31.12.2099
03.12.2021 12:37 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj