Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1526
THL - Synnytyskivun lievitys
Selected version
THL - Synnytyskivun lievitys (Default version)
1.2.246.537.6.1526
THL - Synnytyskivun lievitys
Codes
No
THL
No
Yes
No
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus: THL - Synnytyskivun lievitys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun rakenteisessa tietosisällössä kirjataan, mitä  synnytyskivun lievitystä synnyttäjälle on annettu

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.