Classification and classification version details
1.2.246.537.6.421
THL - Reumakriteeristö
Selected version
THL - Reumakriteeristö (Default version)
1.2.246.537.6.421
THL - Reumakriteeristö
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Reumakriterier
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.421
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Reumakriteeristö -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan, mitä kriteeristöä on käytetty reumasairauden toteamisessa ja luokittelemisessa.

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Reumakriterier används i social- och hälsovårdens informationssystem för att ange vilka kriterier som har använts vid konstaterande och klassifikation av reumatiska sjukdomar.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.