Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1298
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedoissa kuvaamaan perustetta, jonka vuoksi asiakirja korjataan. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 13 §:n mukaan korjauksesta on käytävä ilmi korjauksen peruste.

Vastuutaho: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1298.202101
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste
Status ImageActive
Active
01.04.2021 - 31.12.2099
07.07.2021 09:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj