Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1284
Sosiaalihuolto - Asiakkuuteen liittyvä rooli
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakkuuteen liittyvä rooli (Default version)
1.2.246.537.6.1284
Sosiaalihuolto - Asiakkuuteen liittyvä rooli
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Roll i samband med en klientrelation
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkuuteen liittyvä rooli -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakkuusasiakirjoissa ja asia-asiakirjoissa kuvaamaan asiakkaalle tärkeiden, sosiaalihuollon toteutuksen kannalta oleellisten henkilöiden roolia. 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål:: Klassificeringen Socialvård - Roll i samband med en klientrelation används i klientrelationshandlingar och ärendehandlingar inom socialvården för att beskriva den roll personer har som är viktiga för klienten och väsentliga för genomförandet av socialvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.