Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1296
THL - Sosiaali- tai terveyspalvelujen järjestämistavat
Selected version
THL - Sosiaali- tai terveyspalvelujen järjestämistavat (Default version)
1.2.246.537.6.1296
THL - Sosiaali- tai terveyspalvelujen järjestämistavat
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Sätt att ordna social- eller hälsovårdstjänster
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

 
T

Käyttötarkoitus: THL - Sosiaali- tai terveyspalvelujen järjestämistavat -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, kuinka palvelunjärjestäjä organisoi asiakkaalle tai potilaalle annettavan palvelun tuottamisen. Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään palvelupäätöksissä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Sätt att ordna social- eller hälsovårdstjänster används i social- och hälsovårdens datasystem för att beskriva hur tjänsteanordnaren organiserar produktionen av den tjänst som ska ges klienten eller patienten. Inom socialvården används klassificeringen vid beslut om tjänster.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.