Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1403
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 99 MUU
LuokituksenOID:1.2.246.537.6.1403
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa -luokitusta käytetään ensisijaisesti Lääketietokannassa ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan asiakkaalle tai potilaalle annettavan lääkkeen antoreittiä ja antotapaa. Luokitus sisältää myös eläinlääkintään liittyviä antoreitti- tai tapakoodeja.

Vastuutaho: Fimea

Version details
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1403.202001
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
13.01.2021 10:55 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj