Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1403
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa
Selected version
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa (Default version)
1.2.246.537.6.1403
Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa
Codes
No
Others
No
Yes
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 99 MUU
1.2.246.537.6.1403
Koodisto
F

Käyttötarkoitus: Fimea - Lääkkeenantoreitti ja -tapa -luokitusta käytetään ensisijaisesti Lääketietokannassa ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan asiakkaalle tai potilaalle annettavan lääkkeen antoreittiä ja antotapaa. Luokitus sisältää myös eläinlääkintään liittyviä antoreitti- tai tapakoodeja.

Vastuutaho: Fimea

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.