Classification and classification version details
1.2.246.537.6.753
SSR - Morfologia
Selected version
SSR - Morfologia (Default version)
1.2.246.537.6.753
SSR - Morfologia
Codes
Yes
No
Yes
No
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
F

Käyttötarkoitus: SSR - Morfologia -koodistolla kuvataan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään tietokantaan, syöpärekisteriin, rekisteröityjen kasvainten kudosopillinen diagnoosi eli kasvainsolun tyyppi. Morfologiakoodiin on liitetty myös kasvaimen hyvän-/pahanlaatuisuutta kuvaava ns. käyttäytymiskoodi (behaviour). Koodistoa käytetään syöpärekisteriin tehtävissä ilmoituksissa, solu- ja kudosnäytteiden tutkimusten vastauksissa sekä tutkimustyössä. SSR - Morfologia -koodisto korvaa aikaisemman SSR - ICD-O-3-Morfologiakoodiston. Koodisto on englanninkielinen.

SSR - Morfologia -koodisto pohjautuu WHO:n julkaisemaan kansainväliseen syöpäsairauksien luokitukseen International Classification of Diseases for Oncology, 3rd edition, 2nd revision, ICD-O-3.2 sekä WHO:n Histological Classification of Tumours -sarjan määrittelemiin syöpäsairauksiin.

Suomen Syöpäyhdistys julkaisee ja päivittää syöpärekisterissä käytössä olevaa versiota kansainvälisestä syöpäsairauksien luokituksesta. Kansainvälisen ICD-O-3.2-luokituksen tekijänoikeudet kuuluvat WHO:lle ja kansallisen julkaisun Suomen Syöpäyhdistykselle.

Viitteet: International Classification of Diseases for Oncology, 3rd edition, 2nd revision, ICD-O-3.2, http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577 (viitattu 9.9.2020)

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.