Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1402
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet
Selected version
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet (Default version)
1.2.246.537.6.1402
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 kanta TH,3 Kanta SH

1.2.246.537.6.1402
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: Luokitusta Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet käytetään Kanta-informointitekstin version tunnisteiden hallinnointiin ja julkaisemiseen. Luokituksessa kuvataan käytössä olevat tunnisteet ja niiden keskinäiset erot. Luokituksessa on mukana osoite, jonka perusteella version tekstisisältö löytyy kanta.fi-sivustolta. Luokitusta käyttävät Kanta-palvelut sekä järjestelmät, jotka tuottavat Kanta-informointiasiakirjoja.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassifikationen Kanta-tjänster ¿ Kanta-informationens versionskoder används för hantering och publicering av versionskoder för Kanta-informationstexten. I klassifikationen beskrivs de koder som används och skillnaderna mellan dem. Klassifikationen innehåller en adress, på basis av vilken versionens textinnehåll går att hitta på kanta.fi. Klassifikationen används av Kanta-tjänsterna och av system som producerar Kanta-informationshandlingar.  

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.