Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1402
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet
Selected version
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet (Default version)
1.2.246.537.6.1402
Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet
Codes
No
Others
No
Yes

2 kanta TH,3 Kanta SH

1.2.246.537.6.1402
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: Luokitusta Kanta-palvelut - Kanta-informoinnin version tunnisteet käytetään Kanta-informointitekstin version tunnisteiden hallinnointiin ja julkaisemiseen. Luokituksessa kuvataan käytössä olevat tunnisteet ja niiden keskinäiset erot. Luokituksessa on mukana osoite, jonka perusteella version tekstisisältö löytyy kanta.fi-sivustolta. Luokitusta käyttävät Kanta-palvelut sekä järjestelmät, jotka tuottavat Kanta-informointiasiakirjoja.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassifikationen Kanta-tjänster ¿ Kanta-informationens versionskoder används för hantering och publicering av versionskoder för Kanta-informationstexten. I klassifikationen beskrivs de koder som används och skillnaderna mellan dem. Klassifikationen innehåller en adress, på basis av vilken versionens textinnehåll går att hitta på kanta.fi. Klassifikationen används av Kanta-tjänsterna och av system som producerar Kanta-informationshandlingar.  

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.