Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.340
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto
Selected version
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.340
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
Kanta-tjänster/Blankett - Omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter i Patientdataarkivet
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.340
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus:Lomakerakennetta Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kirjattaessa asiakkaan asettama laaja luovutuskielto niille asiakkaan tiedoille, jotka on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Laaja luovutuskielto kattaa sekä Potilastiedon arkistossa olevat että myöhemmin sinne arkistoitavat asiakkaan tiedot. Samalla lomakerakenteella voidaan tehdä myös aiemmin asetetun laajan luovutuskiellon peruutus.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Blankettstrukturen Kanta-tjänster/Blankett - Omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter i Patientdataarkivet används i hälso- och sjukvårdens informationssystem och i Kanta-tjänsterna när man dokumenterar att kunden meddelat ett omfattande förbud mot utlämnande av de uppgifter som finns lagrade om kunden i Patientdataarkivet. Det omfattande förbudet inbegriper uppgifter som redan finns om kunden i Patientdataarkivet och uppgifter som arkiveras där senare. Samma blankettstruktur kan också användas för att återkalla ett tidigare meddelat omfattande förbud mot utlämnande.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.0Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.