Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.340
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänster/Blankett - Omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter i Patientdataarkivet
Luokituksen peruste:
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.340
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus:Lomakerakennetta Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kirjattaessa asiakkaan asettama laaja luovutuskielto niille asiakkaan tiedoille, jotka on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Laaja luovutuskielto kattaa sekä Potilastiedon arkistossa olevat että myöhemmin sinne arkistoitavat asiakkaan tiedot. Samalla lomakerakenteella voidaan tehdä myös aiemmin asetetun laajan luovutuskiellon peruutus.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Blankettstrukturen Kanta-tjänster/Blankett - Omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter i Patientdataarkivet används i hälso- och sjukvårdens informationssystem och i Kanta-tjänsterna när man dokumenterar att kunden meddelat ett omfattande förbud mot utlämnande av de uppgifter som finns lagrade om kunden i Patientdataarkivet. Det omfattande förbudet inbegriper uppgifter som redan finns om kunden i Patientdataarkivet och uppgifter som arkiveras där senare. Samma blankettstruktur kan också användas för att återkalla ett tidigare meddelat omfattande förbud mot utlämnande.

Version details
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.340.202001
Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto
Strict
Status ImageActive
Active
01.11.2020 - 31.12.2099
02.12.2021 12:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj