Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1294
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Varaktigheten av klientens stödbehov
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto -luokituksella kuvataan sitä, onko asiakkaan tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista. Arvio tuen tarpeen kestosta tehdään arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta. Luokitus perustuu sosiaalihuoltolain 37, 38 ja 42 §:iin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään palvelutarpeen arvio -asiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Varaktigheten av klientens stödbehov används för att beskriva huruvida klientens stödbehov är tillfälligt, återkommande eller långvarigt. En bedömning av längden på klientens stödbehov görs i samband med bedömningen av om klienten behöver stöd. Klassificeringen grundar sig på 37, 38 och 42 § i socialvårdslagen. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingarna för bedömning av servicebehovet.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1294.202001
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto
Status ImageActive
Active
01.08.2020 - 31.12.2099
23.12.2021 15:23 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj