Classification and classification version details
1.2.246.537.6.140
Valvira - Ammattioikeudet
Selected version
Valvira - Ammattioikeudet 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.140
Valvira - Ammattioikeudet
Codes
No
Others
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

T
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/rooli-_ja_attribuuttitietopalvelu

Käyttötarkoitus: Valvira - Ammattioikeudet - koodistoluokituksella kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattiasemaan liittyvät ammattioikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (Terhikki). Ammattiasematietoja käytetään esimerkiksi paikalliseen käyttöoikeushallintaan, reseptikeskuksen pääsynhallintaan yms.Vastuutaho: Valvira, Luvat prosessi

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.