Classification and classification version details
1.2.246.537.6.30
THL - Terveysalan palveluluokitus
Selected version
THL - Terveysalan palveluluokitus 2008 (Default version)
Stakes - Terveysalan palveluluokitus 2005
1.2.246.537.6.30
THL - Terveysalan palveluluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

F
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085236

Kuvaus: THL - Terveysalan palveluluokitus koodistoa käytetään luokittelemaan Suomessa terveysalalla annettavat palvelut.

 

 

Palveluluokitushankkeessa harmonisoidaan sosiaali-
ja terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin
palvelunimikkeistö. Palvelunimikkeistön kansallinen yhdenmukaistaminen
ja synonyymien määritys on tarpeen, jotta sähköinen
asiointi/konsultointi on mahdollista eri toimipaikkojen
tehtävärakenteen mukaan. Palveluluokitus mahdollistaa osaltaan myös
palveluketjujen määrittämisen. Lisäksi palveluluokitusta voidaan
käyttää potilas/asiakastasolla www-sivujen hakusanana eli kansalainen
voi hakea tarvitsemansa palvelupaikan nimeämällä, mitä palvelua hän
tarvitsee.

 

Yhtenäinen, valtakunnallisesti sovittu palveluiden
luokitus on edellytys alueellisille ja valtakunnalliselle
palveluhakemistoille sekä asiakas- ja palvelutietojen siirrolle ja
konvertoinnille järjestelmästä toiseen. Yhtenäinen palveluluokitus
helpottaa asiakkaan ja ammattilaisen tiedonhakua, tilastointia,
sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden alueellista järjestämistä ja
kilpailuttamista.


Luokituksen Yhteystaho THL
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.