Classification and classification version details
1.2.246.537.6.138
Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö (Default version)
1.2.246.537.6.138
Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö
Codes
No
No
Yes
Elektroniskt recept - Doseringsenhet
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä lääkemääräyksen annostusohjeessa kuvaamaan lääkkeen annoksen yksikköä potilaalle helposti ymmärrettävässä muodossa, esimerkiksi tabletti.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: Klassifikationen Elektroniskt recept - Doseringsenhet används i hälso- och sjukvårdens informationssystem i receptets doseringsanvisning för att på ett lättfattligt sätt beskriva doseringsenheten av ett läkemedel för patienten, till exempel tablett.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.