Classification and classification version details
1.2.246.537.6.89
THL - Palvelukokonaisuusluokitus
Selected version
THL - Palvelukokonaisuusluokitus 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.89
THL - Palvelukokonaisuusluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään pilottihankkeessa, jossa testataan palvelukokonaisuuksien muodostamista potilaan suostumuksen antamista ja muita mahdollisia palvelukokonaisuuden käyttötarkoituksia varten. Luokituksen lähtökohtana on, että sen tulee mahdollistaa palvelukokonaisuuksien muodostaminen tietokoneavusteisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että potilastietojärjestelmän tulee tunnistaa, liittyykö ajankohtainen palvelutapahtuma mahdollisesti johonkin olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen, ja tässä tapauksessa ehdottaa liittymistä siihen. Vastaavasti, jos nykyinen palvelutapahtuma ei liity mihinkään olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen, tietojärjestelmä ehdottaa palvelukokonaisuusluokkaa tai uuden palvelukokonaisuuden muodostamista. ICD-10 pohjaisissa palvelukokonaisuuksissa tietojärjestelmän tarkistus perustuu käynnin syyhyn tai päädiagnoosiin. Prosessien (neuvolat, työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto) osalta tutkitaan mahdollisuutta siihen, että tietojärjestelmän tarkistus perustuisi kirjaamiseen käytettävään näkymään tai rekisterinpitäjään. Hoidon koordinointi -luokan osalta tietojärjestelmään perustuvaa tarkistusta ei voitane toteuttaa, vaan palvelukokonaisuus on muodostettava aktiivisesti käyttäjän aloitteesta. Luokituksen hierarkkisuudella pyritään varmistamaan laajennettavuus pilottihankkeen tulosten perusteella.


Vastuutaho: THL, Jorma Komulainen

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.