Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.300
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM - Uppgiftsklassifikation inom hälso- och sjukvården
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.300
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitusta käytetään varmistamaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon arkistoitavien asiakirjojen yhdenmukainen arkistohallinnollinen ja tiedonhallinnallinen käsittely. Lisäksi se muodostaa yhtenäisen pohjan terveydenhuollon organisaatioiden arkistonmuodostussuunnitelman laatimiselle.

Terveydenhuollon tehtäväluokituksen avulla asiakirja liitetään siihen tehtävään ja asiaryhmään, jonka yhteydessä se on laadittu tai saapunut. Luokitus mahdollistaa metatietojen arvon automaattisen periytymisen arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS) tai asiakirjarekisteristä. Tehtäväluokituksen koodisto muodostuu asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisista ryhmätunnuksista ja/tai asiakirjakirjarekisterin (diaari) mukaisista rekisteritunnuksista. Tehtäväluokituksen ja asiakirjatyyppien avulla voidaan toteuttaa lainsäädännön edellyttämät arkistohallinnolliset määrittelyt ja toimenpiteet, joiden avulla määritellään asiakirjojen julkisuus, salassapito ja henkilötietoluonne. Sen avulla voidaan myös toteuttaa säilytysaikojen määrittely sekä asiakirjat tuottaviin potilastietojärjestelmiin että valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Vastuutaho: Sosiaali- ja terveysministeriön ja Arkistolaitoksen työryhmä

Version details
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus 2010 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.300.2010
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus 2010
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2010 - 31.12.2099
22.01.2021 14:09 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj