Classification and classification version details
1.2.246.537.6.300
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus
Selected version
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.300
STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus
Codes
Yes
No
Yes
No
SHM - Uppgiftsklassifikation inom hälso- och sjukvården

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.300
T

Käyttötarkoitus: STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitusta käytetään varmistamaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon arkistoitavien asiakirjojen yhdenmukainen arkistohallinnollinen ja tiedonhallinnallinen käsittely. Lisäksi se muodostaa yhtenäisen pohjan terveydenhuollon organisaatioiden arkistonmuodostussuunnitelman laatimiselle.

Terveydenhuollon tehtäväluokituksen avulla asiakirja liitetään siihen tehtävään ja asiaryhmään, jonka yhteydessä se on laadittu tai saapunut. Luokitus mahdollistaa metatietojen arvon automaattisen periytymisen arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS) tai asiakirjarekisteristä. Tehtäväluokituksen koodisto muodostuu asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisista ryhmätunnuksista ja/tai asiakirjakirjarekisterin (diaari) mukaisista rekisteritunnuksista. Tehtäväluokituksen ja asiakirjatyyppien avulla voidaan toteuttaa lainsäädännön edellyttämät arkistohallinnolliset määrittelyt ja toimenpiteet, joiden avulla määritellään asiakirjojen julkisuus, salassapito ja henkilötietoluonne. Sen avulla voidaan myös toteuttaa säilytysaikojen määrittely sekä asiakirjat tuottaviin potilastietojärjestelmiin että valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Vastuutaho: Sosiaali- ja terveysministeriön ja Arkistolaitoksen työryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.