Classification and classification version details
1.2.246.537.6.656
STH - STH7 Hampaaseen lisätty materiaali
Selected version
STH - STH7 Hampaaseen lisätty materiaali 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.656
STH - STH7 Hampaaseen lisätty materiaali
Codes
No
No
Yes
No
STH - STH7 Material som tillsatts i tanden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH7 Hampaaseen lisätty materiaali  -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, millä materiaalilla poistettua hammaskudosta korvataan.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.