Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1291
Sosiaalihuolto - Opintojen suorittaminen
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Genomförande av studier
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Opintojen suorittaminen -luokitusta käytetään kuvaamaan  asiakkaan opintojen suorittamisen tilannetta. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavassa asiakirjassa: työikäisten palvelutarpeen arvio.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Genomförande av studier används för att beskriva situationen för klientens studieprestationer. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handling: klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Version details
Sosiaalihuolto - Opintojen suorittaminen (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1291.202001
Sosiaalihuolto - Opintojen suorittaminen
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
06.10.2020 15:39 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj