Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1292
Sosiaalihuolto - Asiakkuuden tavoitteet
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Klientrelationens mål
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkuuden tavoitteet -luokituksella kuvataan asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön yhdessä asettamat työskentelyn tavoitteet. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavassa asiakirjassa: työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.  

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Klientrelationens mål används för att beskriva mål för arbetet som klienten och socialarbetaren har ställt upp tillsammans. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handling: klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkuuden tavoitteet (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1292.202001
Sosiaalihuolto - Asiakkuuden tavoitteet
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
18.07.2022 18:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj