Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1290
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat tilannetekijät
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat tilannetekijät (Default version)
1.2.246.537.6.1290
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat tilannetekijät
Codes
Yes
No
Yes
No
Socialvård- Situationsfaktorer som påverkar klientens liv
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat tilannetekijät -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön yhteisen arvion mukaan tukevat tai vaikeuttavat asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavassa asiakirjassa: työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.  

Vasuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Situationsfaktorer som påverkar klientens liv används för att beskriva de faktorer, som enligt den gemensamma uppfattningen hos klienten och en yrkesutbildad person inom socialvården underlättar klientens livssituation och hjälper till att uppnå de mål som ställts upp tillsammans med klienten eller som försvårar klientens livssituation samt möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handlingar: bedömning av servicebehovet för personer i arbetsför ålder och klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.