Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1290
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön yhteisen arvion mukaan helpottavat asiakkaan elämäntilannetta ja auttavat asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttavat hänen elämäntilannettaan sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavissa asiakirjoissa: työikäisten palvelutarpeen arvio ja työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.  

Vasuutaho: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1290.202001
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
12.06.2020 06:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj