Classification and classification version details
1.2.246.537.6.655
STH - STH6 Hampaaseen lisätyn materiaalin käyttötarkoitus
Selected version
STH - STH6 Hampaaseen lisätyn materiaalin käyttötarkoitus 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.655
STH - STH6 Hampaaseen lisätyn materiaalin käyttötarkoitus
Codes
No
No
Yes
No
STH - STH6 Syfte med det material som tillfogats tanden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH  - STH6 Hampaaseen lisätyn materiaalin käyttötarkoitus  -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mihin käyttöön hampaaseen lisätty materiaali on tarkoitettu.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.