Classification and classification version details
1.2.246.537.6.680
STH - STH5 Hampaan havainnot ja löydökset
Selected version
STH - STH5 Hampaan havainnot ja löydökset 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.680
STH - STH5 Hampaan havainnot ja löydökset
Codes
Yes
No
Yes
No
STH - STH5 Observationer och fynd i tanden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH -  STH5 Hampaan havainnot ja löydökset -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkälainen on hammasta koskeva havainto tai löydös.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.