Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1525
THL - Synnytyspaikka
Selected version
THL - Synnytyspaikka (Default version)
1.2.246.537.6.1525
THL - Synnytyspaikka
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Födelseplats
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Synnytyspaikka -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä raskauden ajan rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan, missä lapsi syntyy  (sairaalassa, matkalla sinne tai sairaalan ulkopuolella). Jos synnyttäjä ehtii sairaalaan, mutta ei synnytysosastolle, synnytys kirjataan tapahtuneeksi matkalla sairaalaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Födelseplats används i hälso- och sjukvårdens datasystem i strukturella datainnehåll under graviditeten för att beskriva var barnet föds (på sjukhuset, på vägen till sjukhuset eller utanför sjukhuset). Om föderskan hann till sjukhuset, men inte till förlossningsavdelningen, anges att förlossningen skett på vägen till sjukhuset.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.