Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1524
THL - Este vanhemmuuden tunnustamisen vastaanottamiselle
Selected version
THL - Este vanhemmuuden tunnustamisen vastaanottamiselle (Default version)
1.2.246.537.6.1524
THL - Este vanhemmuuden tunnustamisen vastaanottamiselle
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Hinder för mottagande av erkännande av föräldraskap
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Este vanhemmuuden tunnustamisen vastaanottamiselle -luokitusta käytetään  sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kun kirjataan tieto, miksi vanhemmuuden tunnustamista ei voitu vastaanottaa raskauden aikana.

Vastuutaho; THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Hinder för mottagande av erkännande av föräldraskap används i social- och hälsovårdens datasystem vid registrering av information om varför erkännande av föräldraskap inte kunde tas emot under graviditeten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.