Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1518
THL - Infektioseulonnat
Selected version
THL - Infektioseulonnat (Default version)
1.2.246.537.6.1518
THL - Infektioseulonnat
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Infektionsscreening
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Infektioseulonnat -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä raskauden ajan rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan raskaana olevalle tehtävät lakisääteiset infektioseulonnat sekä  muut kuin lakisääteiset infektiotutkimukset.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL  - Infektionsscreening används i hälso- och sjukvårdens datasystem i strukturella datainnehåll under graviditeten för att beskriva lagstadgad infektionsscreening av gravida kvinnor samt övriga lagstadgade infektionsundersökningar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.