Classification and classification version details
1.2.246.537.6.654
STH - STH4 Hampaan kudokset ja hammaskarieksen sijainti
Selected version
STH - STH4 Hampaan kudokset ja hammaskarieksen sijainti 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.654
STH - STH4 Hampaan kudokset ja hammaskarieksen sijainti
Codes
No
No
Yes
STH-STH4 Tandvävnad och platsen för karies

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH -  STH4 Hampaan kudokset ja hammaskarieksen sijainti -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mitä hampaan kudosta havainto tai löydös koskee. Luokitusta käytetään ensisijaisesti hammaskarieksen sijainnin (etenemisen) kuvaamiseen.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.