Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1529
THL - Raskaudenkeskeytyksen päätös
Selected version
THL - Raskaudenkeskeytyksen päätös (Default version)
1.2.246.537.6.1529
THL - Raskaudenkeskeytyksen päätös
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Beslut om abort
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Raskaudenkeskeytyksen päätös -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun kirjataan tieto raskaudenkeskeytyksestä päättäneestä tahosta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Beslut om abort används i hälso- och sjukvårdens datasystem vid registrering om information om vem som beslutat om abort.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.