Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1521
THL - Sikiöseulonnan jatkotutkimus
Selected version
THL - Sikiöseulonnan jatkotutkimus (Default version)
1.2.246.537.6.1521
THL - Sikiöseulonnan jatkotutkimus
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Fortsatt undersökning vid fosterscreening
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Sikiöseulonnan jatkotutkimus -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan sikiöseulonnan jatkotutkimukset. Jos raskaana olevalla epäillään sikiön poikkeavuutta, tarjotaan hänelle mahdollisuutta jatkotutkimuksiin (esim. sikiön kromosomien tutkimus istukka- tai lapsivesinäytteestä).

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Fortsatt undersökning vid fosterscreening används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva fortsatta undersökningar vid fosterscreening. Om fosteravvikelse misstänks, erbjuds den gravida kvinnan möjlighet till fortsatta undersökningar (t.ex. undersökning av fostrets kromosomer genom fostervattenprov eller prov från moderkakan).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.